FLEKSIGURNOST

Hitovi: 2781

KONKURENTNOST I ZAPOSLENOST – MODEL FLEKSIGURNOSTI NA TRŽIŠTU RADA

Hrvatski građani, pogotovo mladi, relativno teško dolaze do posla, unatoč ambicijama i znanju. Rigidan sustav tržišta rada, nekonkurentan obrazovni sustav, visoko fiskalno opterećenje gospodarstva, neefikasna javna uprava s mnogim birokratskim preprekama investicijama, te raširena korupcija i siva ekonomija, samo su neki od razloga niske zaposlenosti i konkurentnosti. Gledajući iz socijalne perspektive, ako radnik ostane bez posla, dobiva nisku naknadu od koje jedva preživljava, zbog čega zapravo i živi u neizvjesnosti od gubitka posla. Također, sustav obrazovnih programa prekvalificiranja nije dostupan svim nezaposlenim osobama.

Europska unija, gledajući iskustva Danske i Nizozemske, država članica s najvišim stopama zaposlenosti i najnižim stopama nezaposlenosti, teži strateškom kompromisnom rješenju kroz fleksibilnije tržište rada zbog povećanja zaposlenosti i konkurentnosti, uz zadržavanje adekvatne razine socijalne sigurnosti i blagostanja. Kompromis između fleksibilnosti i sigurnosti znači:

MODEL FLEKSIGURNOSTI – SLOBODNO I SIGURNO TRŽIŠTE RADA, UZ AKTIVNE MJERE

1.  fleksibilno tržište rada zbog osiguranja dinamičnosti te brzog i konstantnog prilagođavanja radnika i poslodavaca izazovima konkurentnosti i profitabilnosti poslovanja, nužnih za nove investicije i zapošljavanja
2.  adekvatne naknade nezaposlenima zbog pružanja socijalne sigurnosti dohotka prilikom traženja posla
3. aktivne mjere povećanja mogućnosti zapošljavanja kroz obvezne obrazovne programe prekvalificiranja svih nezaposlenih zbog stjecanja konkurentnih znanja i vještina sukladno potrebama tržišta rada, što je djelomično moguće i uz korištenje bespovratnih sredstava EU.

Model fleksigurnosti je važan zato što predstavlja priliku za kompromis socijalnih partnera te postizanje konsenzusa oko temeljnih ekonomskih i socijalnih ciljeva. Povećanje konkurentnost i zaposlenost su temeljni izazovi cijele Europske unije, a tako i Hrvatske. Postizanje tih općih ciljeva ovisi o nizu strukturalnih liberalizacijskih reformi koje je potrebno provesti, a jedna od ključnih je svakako reforma tržišta rada jer su rigidna ili nedovoljno fleksibilna tržišta rada jedan od glavnih uzroka povećane strukturalne nezaposlenosti i zaostajanja u konkurentnosti mnogih zemalja, pogotovo Hrvatske.

Nadalje, model fleksigurnosti uključuje socijalnu politiku kao priliku za izgradnju države blagostanja koja je usmjerena na pružanje adekvatne razine socijalnih naknada nezaposlenima, te njihovo pravo i obvezu sudjelovanja u obrazovnih programima prekvalificiranja kako bi povećali mogućnosti zapošljavanja, sukladno potrebama tržišta rada. U kontekstu navedenog, idejna svrha modela fleksigurnosti je spoj između potrebe za konstantnim prilagođavanjem radnika i poslodavaca izazovima slobodnog tržišta i visoke konkurentnosti, te sigurnosti radne snage tijekom razdoblja promjene posla.