face O twit youtube
21.09.2014.
U Zatonu održana Ljetna škola Mladih HNS-a

Tradicionalna 10. po redu ljetna škola mladih HNS-a, kojoj je prvenstveni cilj okupljanje i obrazovanje mladih članova stranke o liberalnim politikama i vještinama te njihovo pripremanje za aktivno sudjelovanje u...

Dalje...
05.04.2014.
Ivan Gulam izabran za Predsjednika Mladih HNS-a
Ivan Gulam izabran za Predsjednika Mladih HNS-a

Zagreb, 5. travnja 2014. - U Zagrebu je održana redovna izborna skupština Mladih HNS-a na kojoj je izabrano novo vodstvo. Novi predsjednik je 27-ogodišnji Ivan Gulam iz Pirovca, inače načelnik...

Dalje...
20.11.2013.
Mladi HNS-a sudjelovali na Masterclassu VVD-a
Mladi HNS-a sudjelovali na Masterclassu VVD-a

Den Haag, 20. studenoga 2013. - U organizaciji nizozemskog VVD-a Mladi HNS-a u sastavu Ivan Nekić, potpredsjednik za međunarodne odnose i Mario Tevšić, potpredsjednik za suradnju s udrugama i političkim...

Dalje...
17.11.2013.
LYMEC-ov kongres "European Identity" u Bukureštu
LYMEC-ov kongres "European Identity" u Bukureštu

Bukurešt, 14.-17. studenog 2013. - Ovogodišnji LYMEC-ov kongres pod nazivom "European Identity" održan je u Rumunjskoj, a Mlade HNS-a su predstavljali potpredsjednici Mladih HNS-a Iva Žutić i Ivan Nekić.

Dalje...

LJETNA ŠKOLA MLADIH HNS-a

PRIMOŠTEN 2013. - Ljetna škola Mladih HNS-a „Europeanising Croatia – how to campaign with the stars“

slider Primosten

 

 

 

Mladi HNS-a već tradicionalno su organizirali Ljetnu školu Mladih HNS-a s ciljem okupljanja i obrazovanja mladih članova stranke o liberalnim politikama i vještinama.
Cilj ovogodišnje ljetne škole je bio okupiti članove Mladih HNS-a te ih pripremiti za aktivno sudjelovanje u komuniciranju politika i aktivnosti stranke u kampanji za nadolazeće izbore za Europski parlament s posebnim naglaskom na nova pravila Europskih izbora (otvorene liste). Četverodnevna radionica je vođena od strane iskusnih trenera iz VVD-a, Nande Kelly and Kamrana Ullaha, i usmjerila je naše mlade članove na praktične vještine zagovaranja Europske unije i njezinih politika na nacionalnoj razini te na uspješno promoviranje nacionalnih kandidata za mjesta u Europskom parlamentu. Znanje i iskustvo stečeno na ovoj Ljetnoj školi bit će baza HNS-ove kampanje u 2014. godini.
Prva radionica na Ljetnoj školi se odnosila na određivanju programa i ciljeva koji se trebaju postaviti pred organizaciju uoči priprema za izbore te upoznavanje s teorijom i regulacijom izbora za Europski parlament kroz primjere i iskustva VVD-a. Na drugoj radionici razgovaralo se o ravnoteži europske i nacionalne razine: Što zastupnik u Europskom parlamentu može učiniti za svoju zemlju te kako preusmjeriti europske politike na nacionalnu razinu. Neki od problema s kojima su treneri suočili Mlade su borba protiv populističkih poruka u Europi te stvaranje slike idealnog političara. Nakon uvodnog teorijskog dijela, sudionici radionice su grupno radili na oblikovanju temeljne poruke koju su prezentirali pred svima te usavršavali vještinu debatiranja. Treća radionica obuhvatila je teoriju tehnika europskih kampanja (s osvrtom na vrijeme i ciljnu skupinu, izborne strategije, on-line kampanju, personaliziranje kampanje na otvorenim listama) te analize primjera inovativnih tehnika kampanja kroz Europu i prve kampanje za Europski parlament u Hrvatskoj. Nakon teorijskog uvoda svaki sudionik morao je samostalno smisliti vlastiti slogan i strategiju vlastite kampanje za zastupnika u Europskom parlamentu te se prezentirati pred svima: „Vote for me“.
Ovogodišnja 8. ljetna škola pod nazivom „Europeanising Croatia – how to campaign with the stars“ održala se u suradnji s nizozemskom partnerskom strankom VVD-om od 29. kolovoza do 1. rujna 2013. u hotelu Zora u Primoštenu.

CRES 2012. - Ljetna škola Mladih HNS-a „From thoughts to words – Presenting your policies in public“

alt

 

 

Mladi Hrvatske narodne stranke održali su sedmu Ljetnu školu pod nazivom „From thoughts to words – Presenting your policies in public“. Događaj je organiziran u suradnji s nizozemskom liberalnom strankom VVD, a treneri na radionicama bili su Frans-Anton Vermast  and Kamran Ullah, članovi VVD-a. Oni su Mladima HNS-a približili pojedine aspekte javnog nastupa i odnosa s Medijima, a radionice su bile kombinacije predavanja, timskog rada te stvaranja osobnih iskustava u javnim i medijskim nastupima. Putem radionica Mladi HNS-a su upoznati s programom radionica i ciljevima te  teorijskim aspektom medijskih nastupa. Cilj ovogodišnje ljetne škole bio je okupiti članove Mladih HNS-a, te ih pripremiti za aktivno sudjelovanje u  komuniciranju politika i aktivnosti stranke u kampanji za nadolazeće lokalne izbore. Četverodnevna manifestacija vođena od strane VVD-ovih trenera usmjerila je sudionike na praktične vještine javnog govorništva, prezentacije,  medijskih nastupa te se također dotaknula različitih formi političkog komuniciranja i novih komunikacijskih metoda. Znajući da je razvoj samih politika tek početak te da ključ uspješne politike leži u dobroj prezentaciji, ovaj trening osigurat će dobru podlogu za kvalitetnije i efikasnije javno komuniciranje Mladih HNS-a.
Tako se prva radionica odnosila na osmišljavanje i oblikovanje poruke u timovima, determiniranje ciljne skupine za određenu poruku te približavanje poruke ciljnoj skupini koju su članovi tima potom prezentirali. Na drugoj radionici razgovaralo se o komunikacijskim vještinama, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Nakon uvodnog teorijskog dijela, sudionici radionica su samostalno prepremili prezentaciju u trajanju od dvije minute te je pred svima predstavili na "Presentation party-u". Treća radionica obuhvatila je teoriju rada s medijima, komunikaciju s medijima i pisanje priopćenja. Nakon pisanja priopćenja u timovima, svaki tim je pred kamerama i "novinarima" održao konferenciju za novinare. Svaki tim je imao moderatora konferencije, glasnogovornika koji je čitao priopćenje te osobu koja je odgovarala na pitanja novinara.


UMAG 2011. - Ljetna škola Mladih HNS-a "European funds - shaping the future development of Croatia"

alt

Ovogodišnja Ljetna škola Mladih HNS-a pod nazivom „European funds – shaping the future development of Croatia“ održala se u Umagu u turističkom resortu Katoro, pod sponzorstvom nizozemske partnerske stranke VVD i LIBSEEN-a i u suradnji s Klubom Mladih IDS-a.
U vrlo zanimljivim i poučnim predavanjima i radionicama, mladim liberalima su predavanja održali Pim van Ballekom, bivši direktor Europske investicijske banke, Oriano Otočan (IDS), pročelnik za Međunarodnu suradnju Istarske županije, Hrvoje Marušić (HNS), pročelnik za razvoj i infrastrukturu Primorsko-goranske županije, Alen Leverić (HNS), pročelnik za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije Varaždinske županije te njegove suradnice Sonja Ivoš i Jelena Zrinski Berger,  Iva Žutić (HNS), potpredsjednica Mladih HNS-a Grada Zagreba i Igor Kolman (HNS) voditelj odnosa s medijima HNS-a.


Rovinj 2010. - Ljetna škola Mladih HNS-a "Re-think-tank on the policies for the future"

alt

Mladi HNS-a su održali petu po redu ljetnu školu pod nazivom „Re-think-tank on the policies for the future“, organiziranu u suradnji s nizozemskom liberalnom strankom VVD. U okviru same ljetne škole održano je nekoliko radionica, koje su bile kombinacija predavanja i rasprava o pojedinim problemima, a pokrivale su različite ekonomske i društvene teme.
Ekonomskim temama je otpočeo prvi dan ljetne škole Mladih HNS-a. Prva radionica odnosila se na sustav oporezivanja osobnog dohotka, odnosno na ekonomske efekte proporcionalnog i progresivnog poreza. Na drugoj radionici je predstavljen danski model fleksigurnosti na tržištu rada, i to uz raspravu o stupnju i efektima fleksibilnosti tržišta rada i visini socijalnih naknada nezaposlenima za zaposlenost i konkurentnost gospodarstva. Treća radionica obuhvatila je odnose države i tržišta uz raspravu o razlikama između socijalnog i klasičnog liberalizma.
Drugi dan je bio vezan za društvene teme. Prva radionica se bavila pitanjem integracije vjerskih i etničkih manjina kroz simulaciju suđenja muslimanki zbog nošenja burke na javnom mjestu te kroz raspravu o egalitarnom i multikulturalnom shvaćanju liberalnog društva. Potom se u drugoj radionici  raspravljalo o gay brakovima, odnosno o stupnju poštivanja gay prava u pojedinim europskim zemljama. Treća radionica bila je vezana uz ugovorne odnose Katoličke crkve i države te pitanje crkvenog poreza.
Treći dan se održalo predavanje o ženskim pravima u svijetu i Hrvatskoj, koje je predstavila VVD-ova trenerica Marianne Kallen Morren. Osim navedenih radionica, Ljetna škola je bila prilika za druženje i zbližavanje mladih liberala.

© Copyright 2012, Sva prava pridržana, HNS

By Autson Web Design