face O twit youtube
21.09.2014.
U Zatonu održana Ljetna škola Mladih HNS-a

Tradicionalna 10. po redu ljetna škola mladih HNS-a, kojoj je prvenstveni cilj okupljanje i obrazovanje mladih članova stranke o liberalnim politikama i vještinama te njihovo pripremanje za aktivno sudjelovanje u...

Dalje...
05.04.2014.
Ivan Gulam izabran za Predsjednika Mladih HNS-a
Ivan Gulam izabran za Predsjednika Mladih HNS-a

Zagreb, 5. travnja 2014. - U Zagrebu je održana redovna izborna skupština Mladih HNS-a na kojoj je izabrano novo vodstvo. Novi predsjednik je 27-ogodišnji Ivan Gulam iz Pirovca, inače načelnik...

Dalje...
20.11.2013.
Mladi HNS-a sudjelovali na Masterclassu VVD-a
Mladi HNS-a sudjelovali na Masterclassu VVD-a

Den Haag, 20. studenoga 2013. - U organizaciji nizozemskog VVD-a Mladi HNS-a u sastavu Ivan Nekić, potpredsjednik za međunarodne odnose i Mario Tevšić, potpredsjednik za suradnju s udrugama i političkim...

Dalje...
17.11.2013.
LYMEC-ov kongres "European Identity" u Bukureštu
LYMEC-ov kongres "European Identity" u Bukureštu

Bukurešt, 14.-17. studenog 2013. - Ovogodišnji LYMEC-ov kongres pod nazivom "European Identity" održan je u Rumunjskoj, a Mlade HNS-a su predstavljali potpredsjednici Mladih HNS-a Iva Žutić i Ivan Nekić.

Dalje...

O NAMA

Mi smo najveća organizacija mladih liberala u Hrvatskoj i sastavni dio Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati. Osnovani smo 2001. godine, kada naša organizacija počinje sudjelovati u brojnim aktivnostima zagovaranja liberalnih ideja u društvu i gospodarstvu. Dodatno smo ojačali ujedinjenjem s mladima LIBRA-a, stranke liberalnih demokrata. Danas Mladi HNS-a broje preko 8000 članova diljem Hrvatske.

Na međunarodnoj razini Mladi HNS-a su punopravni članovi udruženja Mladih europskih liberala (LYMEC), na svjetskoj razini Federacije mladih liberala (IFLRY), te regionalne Mreže mladih liberala jugoistočne europe (ISEEL), gdje redovito sudjelujemo na seminarima i kongresima koji su nam prilika za učenje i promoviranje liberalnih ideja i javnih politika na europskoj i hrvatskoj razini. Partnersku suradnju na pojedinim projektima imamo s nizozemskom zakladom VVD Internationaal i njemačkom liberalnom zakladom Friedrich Naumann.

Liberalizam za nas znači zagovaranje slobode i odgovornosti pojedinca kao temeljnog načela uređenja društva i provođenja svih javnih politika. Poštivanje svih društvenih i ekonomskih sloboda je uvjet razvoja zdravog građanskog društva koje će cijeniti samostalnost, inovativnost i odgovornost kao nužne uvjete za napredak i prosperitet. Kao liberali nalazimo se u političkom centru, snažno se odupirući postojećem lijevo-desnom bipolarizmu, a još više svi oblicima političkih krajnosti.

Promičemo liberalno usmjerene javne politike:

 •  politički angažman mladih zbog donošenja inovacija u društvo
 •  jednaka i neotuđiva građanska prava i slobode
 •  prava svih manjina
 •  vladavina prava i vlasnička prava
 •  otvoreno građansko društvo
 •  društvo znanja s univerzalnim obrazovanjem usklađenim s potrebama gospodarstva
 •  digitalizirana javna uprava
 •  konkurentno slobodno tržišno gospodarstvo
 •  model fleksigurnosti na tržištu rada
 •  poticajne mjere za osobe s posebnih potrebama
 •  sniženje javne potrošnje i poreznih opterećenja
 •  održivi razvoj i visoki standardi zaštite okoliša
 •  poticana stanogradnja za najam
 •  pristupanje Hrvatske na unutarnje tržište Europske unije
 •  nastavak europske integracije
 •  federalna Europska unija
 •  daljnji razvoj profesionalnih oružanih snaga, bez obveznog vojnog roka
 •  transatlantske integracije unutar NATO-a

MLADI HNS – ABOUT US

We are the largest organisation of young liberals in Croatian and the constituent part of Croatian People's Party – liberal democrats. We are founded in 2001, when our organisation started to participate in numerous activities of advocating liberal ideas in society and economy. We were further strengthened through the unification with the youth of LIBRA, party of liberal democrats. Today Mladi HNS-a have more than 8000 members from all around Croatia.

On the international level, we are full members of European Liberal Youth (LYMEC), on the global level of Federation of young liberals (IFLRY), and also regional network of Liberals of South-eastern Europe (ISEEL), where we regularly participate in seminars and congresses which provide us a chance to learn and promote liberal ideas and public policies on European and Croatian level. We have partnership cooperation with dutch VVD Internationaal and German liberal foundation Friedrich Naumann.

Liberalism for us means advocating individual liberty and responsibility as the fundamental principle of social order and implementation of all public policies. Respecting all cultural and economic freedoms is a condition for development of healthy civil society which values independence, innovation and responsibility as necessary conditions for progress and prosperity. As liberals we are in the political centre, strongly resisting the current left-right bipolarism, and more, all forms of political extremes.

We are promoting liberal public policies:

 •  political participation of youth because of brining innovations into the society
 •  equal and inalienable civil rights and liberties
 •  rights of all minorities
 •  rule of law and property rights
 •  open civil society
 •  knowledge society with universal education balanced with economic needs
 •  digitalised public administration
 •  competitive free market economy
 •  flexicurity model on the labour market
 •  incentive measures for people with special needs
 •  reduced public spending and tax burden
 •  sustainable development and high standards of environmental protection
 •  rental housing incentives
 •  Croatian accession on the internal market of the European Union
 •  further European integration
 •  federal European Union
 •  further development of professional armed forces, without compulsory military service
 •  transatlantic integrations within NATO

© Copyright 2012, Sva prava pridržana, HNS

By Autson Web Design