O NAMA

Hitovi: 6593

Mi smo najveća organizacija mladih liberala u Hrvatskoj i sastavni dio Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati. Osnovani smo 2001. godine, kada naša organizacija počinje sudjelovati u brojnim aktivnostima zagovaranja liberalnih ideja u društvu i gospodarstvu. Dodatno smo ojačali ujedinjenjem s mladima LIBRA-a, stranke liberalnih demokrata. Danas Mladi HNS-a broje preko 8000 članova diljem Hrvatske.

Na međunarodnoj razini Mladi HNS-a su punopravni članovi udruženja Mladih europskih liberala (LYMEC), na svjetskoj razini Federacije mladih liberala (IFLRY), te regionalne Mreže mladih liberala jugoistočne europe (ISEEL), gdje redovito sudjelujemo na seminarima i kongresima koji su nam prilika za učenje i promoviranje liberalnih ideja i javnih politika na europskoj i hrvatskoj razini. Partnersku suradnju na pojedinim projektima imamo s nizozemskom zakladom VVD Internationaal i njemačkom liberalnom zakladom Friedrich Naumann.

Liberalizam za nas znači zagovaranje slobode i odgovornosti pojedinca kao temeljnog načela uređenja društva i provođenja svih javnih politika. Poštivanje svih društvenih i ekonomskih sloboda je uvjet razvoja zdravog građanskog društva koje će cijeniti samostalnost, inovativnost i odgovornost kao nužne uvjete za napredak i prosperitet. Kao liberali nalazimo se u političkom centru, snažno se odupirući postojećem lijevo-desnom bipolarizmu, a još više svi oblicima političkih krajnosti.

Promičemo liberalno usmjerene javne politike:

MLADI HNS – ABOUT US

We are the largest organisation of young liberals in Croatian and the constituent part of Croatian People's Party – liberal democrats. We are founded in 2001, when our organisation started to participate in numerous activities of advocating liberal ideas in society and economy. We were further strengthened through the unification with the youth of LIBRA, party of liberal democrats. Today Mladi HNS-a have more than 8000 members from all around Croatia.

On the international level, we are full members of European Liberal Youth (LYMEC), on the global level of Federation of young liberals (IFLRY), and also regional network of Liberals of South-eastern Europe (ISEEL), where we regularly participate in seminars and congresses which provide us a chance to learn and promote liberal ideas and public policies on European and Croatian level. We have partnership cooperation with dutch VVD Internationaal and German liberal foundation Friedrich Naumann.

Liberalism for us means advocating individual liberty and responsibility as the fundamental principle of social order and implementation of all public policies. Respecting all cultural and economic freedoms is a condition for development of healthy civil society which values independence, innovation and responsibility as necessary conditions for progress and prosperity. As liberals we are in the political centre, strongly resisting the current left-right bipolarism, and more, all forms of political extremes.

We are promoting liberal public policies: