face O twit youtube
21.09.2014.
U Zatonu održana Ljetna škola Mladih HNS-a

Tradicionalna 10. po redu ljetna škola mladih HNS-a, kojoj je prvenstveni cilj okupljanje i obrazovanje mladih članova stranke o liberalnim politikama i vještinama te njihovo pripremanje za aktivno sudjelovanje u...

Dalje...
05.04.2014.
Ivan Gulam izabran za Predsjednika Mladih HNS-a
Ivan Gulam izabran za Predsjednika Mladih HNS-a

Zagreb, 5. travnja 2014. - U Zagrebu je održana redovna izborna skupština Mladih HNS-a na kojoj je izabrano novo vodstvo. Novi predsjednik je 27-ogodišnji Ivan Gulam iz Pirovca, inače načelnik...

Dalje...
20.11.2013.
Mladi HNS-a sudjelovali na Masterclassu VVD-a
Mladi HNS-a sudjelovali na Masterclassu VVD-a

Den Haag, 20. studenoga 2013. - U organizaciji nizozemskog VVD-a Mladi HNS-a u sastavu Ivan Nekić, potpredsjednik za međunarodne odnose i Mario Tevšić, potpredsjednik za suradnju s udrugama i političkim...

Dalje...
17.11.2013.
LYMEC-ov kongres "European Identity" u Bukureštu
LYMEC-ov kongres "European Identity" u Bukureštu

Bukurešt, 14.-17. studenog 2013. - Ovogodišnji LYMEC-ov kongres pod nazivom "European Identity" održan je u Rumunjskoj, a Mlade HNS-a su predstavljali potpredsjednici Mladih HNS-a Iva Žutić i Ivan Nekić.

Dalje...

Temeljni stavovi

MLADI U POLITICI
Mladi trebaju aktivno stvarati napredniju budućnost društva u kojoj žive. Želimo promovirati politiku kao djelatnost odlučivanja za opće dobro i smatramo izuzetno važnim angažman mladih u politici zbog promjene postojeće društvene svijesti i davanja zamaha građanskom društva.

MLADIMA S NAVRŠENIH 16 GODINA PRAVO GLASA NA LOKALNIM IZBORIMA
U vrijeme interneta, društvenih mreža i neograničene dostupnosti informacija, mladi su sposobni stjecati znanja, spoznaje i vrijednosne stavove ranije nego prijašnje generacije. To ih čini dovoljno informiranima da odgovorno mogu koristiti svoje glasačko pravo. Smatramo da su mladi resurs i veliki potencijal, a da je sudjelovanje mladih u društvenom životu jedan od indikatora uspješnosti državne politike za i prema
mladima. Mlade treba stimulirati na politički angažman jer sve više gube interes za društvene teme te smatramo da davanjem takve vrste odgovornosti možemo stvoriti društveno osviještene mlade ljude koji će svoj mladenački entuzijazam upotrijebiti u poboljšanju napretka zajednice u kojoj žive.

GRAĐANSKA PRAVA I SLOBODE
Hrvatsku vidimo kao građansku državu utemeljenu na liberalnim vrijednostima koje proizlaze iz europskog prosvjetiteljstva. Svi građanima su dana neotuđiva i jednaka prirodna prava, zajamčena Ustavom i zakonima. Proces globalizacije vidimo kao priliku vanjske politike za širenje načela liberalne demokracije, zbog stvaranja prostora slobode, poštivanja ljudskih prava, tolerancije i prosperiteta.

NACIONALNE MANJINE
Nacionalne manjine su dio nacionalne kulturne baštine hrvatskog društva. Želimo državu u kojem će sve osobe biti jednako tretirane kao ravnopravni građani, odnosno društvo koje će prihvaćati osobe različitih etničkih, jezičnih i vjerskih pozadina pripadnika nacionalnih manjina.

VJERSKE ZAJEDNICE
Država treba jamčiti ustavnu odvojenost od vjerskih zajednica i društveno prihvaćanje svih građana, osoba vjerskog i nevjerskog opredjeljenja. Vjera je stvar slobode savjesti pojedinca i dobrovoljnog udruživanja pojedinaca u vjerske zajednice te zato ne smije biti korištena u političke svrhe. Vjeronauk treba biti održavan u vjerskim zajednicama. Religijskim simbolima nije mjesto u javnim institucijama jer one predstavljanju državu i društvo u cjelini, a ne određenu religiju.

SEKSUALNE MANJINE
Želimo društvo koje će prihvaćati osobe svih seksualnih orijentacija i državu koja će svima jamčiti jednaka bračna prava. Snažno se protivimo nasilju prema homoseksualnim osobama i želimo društvo gdje će homoseksualne osobe biti potpuno prihvaćene obzirom da je spolna orijentacija stvar slobode izbora svakog pojedinca.

INVALIDNE OSOBE
Država treba invalidnim osobama omogućiti uključivanje u život zajednice i ravnopravno sudjelovanje na tržištu rada putem aktivnih mjera poticanja zapošljavanja.

DROGE
Zalažemo se za legalizaciju korištenja lakih droga za osobnu uporabu obzirom da takvo korištenje nema štetne učinke kao u slučaju teških droga, a ujedino će i rasteretiti sudove. Također, protivimo se pravnoj stigmatizaciju osoba koje uživaju lake droge i njihovom izjednačavanju s ovisnicima o teškim drogama.

PROSTITUCIJA
Zalažemo se za legalizaciju prostitucije. Smatramo da bi se legalizacijom prostitucije smanjilo širenje spolnih bolesti i obvezalo osobe na korištenje zaštite te redovite zdravstvene kontrole. Zabranom prostitucija ostaje mračna zona u kojoj dominiraju organizirani kriminal, krijumčarenje, izrabljivanje te tjelesno i seksualno nasilje nad ženama. Legalizacijom država preuzima kontrolu i zakonom štiti ljudska prava te zdravlje svih pružatelja i tražitelja seksualnih usluga. Istovremeno, pružatelj usluga stekao bi primjeren radni i pravni položaj te status poreznog obveznika.

OBRAZOVANJE
Težimo većem broju visokoobrazovanih stanovnika i sustizanju europskih kretanja. Društvo znanja jedino je osiguranje bolje budućnosti
mladih te održivog razvoja građ anskog društva i konkurentnog gospodarstva. Zalažemo se za dosljedne reformske procese, pogotovo za usklađivanje obrazovnih programa s potrebama društva i gospodarstva. Potrebno je rasteretiti nastavu od nepotrebnih i zastarjelih sadržaja te uvoditi nova znanja koja će biti korisna pojedincu i društvu u cjelini. Važno je uspostaviti sustav vrednovanja obrazovnih standarda i uvesti građansku kulturu te seksualni odgoj kao obvezne predmete nužne za razvoj građanske svijesti mladih.

ZAPOŠLJAVANJE
Želimo društvo koje će mladima davati što više prilika za posao. Zato je važno uklanjati razne prepreke ekonomskim slobodama te stvarati fleksibilno tržište rada, uz adekvatnu sigurnost dohotka nezaposlenih i aktivne mjere poticanja zapošljavanja kroz programe stjecanja vještina koje su tražene na tržištu rada.

EUTANAZIJA
Svaka osoba ima apsolutno pravo na vlastito opredjeljenje kada i kako će umrijeti te odlučivati o svom tijelu. eutanazija je pravo slobode čovjeka na samoodređenje i bolesnik to pravo mora moći ostvariti slobodnom voljom.

STANOVANJE
Mladima trebaju biti omogućen poticajni sustav najma stanova po povoljnim cijenama u odnosu na visoke tržišne cijene koji ne traži kreditnu sposobnost mladih.

OKOLIŠ
Velika ulaganja u zaštitu okoliša su moguća putem EU fondova. Zalažemo se za strože kažnjavanje onečišćenja okoliša. Problem odlagališta otpada bi se mogao smanjiti reciklažom. Potrebno je uvesti obvezno obrazovanje za zaštitu okoliša.

EUROPSKA UNIJA
Snažno se zalažemo za daljnji proces europske integracije. Europska unija Hrvatskoj je prilika za sudjelovanje u donošenju zajedničkih odluka,
integraciju u unutarnje slobodno tržište i korištenje bespovratnih sredstava iz razvojnih fondova. Smatramo da su uniji potrebne promjene usmjerene na pojednostavljenje postojećih institucionalnih struktura i jačanje federalističkih tendencija, sa svrhom stvaranja jedinstvene vlade, s federalnom vojskom i policijom.

OBRANA
Hrvatska treba nastaviti izgrađivati profesionalnu vojsku, bez obveznog vojnog roka. Članstvo u NATO-u je dobra prilika za jačanje partnerstva među zemljama koje dijele vrijednosti liberalne demokracije.

© Copyright 2012, Sva prava pridržana, HNS

By Autson Web Design