USTROJSTVO

Hitovi: 5038

ČLANSTVO
svi članovi HNS-a do 30 godina starosti

LOGOTIP
logotip crvene, bijele i plave boje, uokviren u peterokutu tamnoplave boje

VRIJEDNOSTI
načela liberalne demokracije

ODLUČIVANJE
većinom glasova prisutnih članova, uz prisutnost najmanje trećine svih članova

FUNKCIJE
svi mandati traju 2 godine

USTROJSTVO
podružnice
županijske organizacije i Gradska organizacija Grada Zagreba
regionalni savezi
državna razina
Skupština

Središnja tijela Mladih HNS-a:
Skupština
Središnji interesni odbor mladih
Predsjedništvo
Predsjednik

PREDSJEDNIŠTVO
Predsjednik
tajnik
4 potpredsjednika
5 članova Predsjedništva
2 predstavnika u Središnjem odboru HNS-a

analizira i donosi političke stavove
raspravlja i predlaže programske smjernice
provoditi odnose s javnošću
organizira predizborne aktivnosti
imenuje tematska radna tijela
osnažuje organizacijsku strukturu
surađuje s drugim strankama i organizacijama iz zemlje i inozemstva