U Zatonu održana Ljetna škola Mladih HNS-a

Hitovi: 1161

Tradicionalna 10. po redu ljetna škola mladih HNS-a, kojoj je prvenstveni cilj okupljanje i obrazovanje mladih članova stranke o liberalnim politikama i vještinama te njihovo pripremanje za aktivno sudjelovanje u komuniciranju politika i aktivnosti stranke u kampanji za nadolazeće parlamentarne izbore 2015. godine, održala se od 18. do 21. rujna u Zatonu kraj Zadra.

 

Školu je vodio predsjednik mladih HNS-a i načelnik općine Pirovac Ivan Gulam.
Ovogodišnja jubilarna 10. ljetna škola Mladih HNS-a pod nazivom "Get out the vote – how to communicate with voters and potential members" održana je u suradnji s nizozemskom partnerskom strankom VVD.
U četverodnevnim radionicama sudjelovalo je 30-ak mladih članova stranke iz cijele Hrvatske, a radionice su vođene od strane trojice iskusnih trenera Madelone Smit, Tima Versnela i Ferdida Laghe iz Nizozemske liberalne vladajuće stranke VVD-a.
Radionice su bile usmjerene na praktične vještine komuniciranja s potencijalnim biračima te članovima i simpatizerima stranke, kao i na tehnike prenošenja informacija, zagovaranje i debatiranje na okruglim stolovima ili ulici, telefonsku komunikaciju te organizaciju aktivista i volontera.
Preneseno znanje i iskustvo o tome kako komunicirati s biračima i kako se uključiti u političke aktivnosti, bilo kao birač, aktivist ili član stranke, igrat će veliku ulogu u stvaranju baze novih članova i birača.
Stečeno znanje i iskustvo na ovoj Ljetnoj školi činit će bazu HNS-ove kampanje na parlamentarnim izborima u 2015. godini.